احزاب اصولگرا به اصلاح ساختاری دست بزنند

آخرین خبرها اخبار خبر گزاری ها حزب جمهوریت

✅دکتر “مهدی رسول پناه” عضو هیات موسس حزب جمهوریت در همایش حزبی-استانی در خراسان:

⏺برخی نگاه ها به احزاب برای رسیدن به قدرت بوده است. به دلیل غیبت احزاب قوی پرسشگری و پاسخگوئی به محاق رفته است.

⏺آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز همین عقیده را داشت، ولی برای کمک به تحزب عمرشان، کفاف نداد.

⏺طرح تحول سلامت شکست خورده است؛ اگر احزاب تخصصی و قوی وجود داشت این سوال همان زمان پرسیده می شد که چرا و با چه توجیحی این همه هزینه شده است.

⏺هزاران میلیار پول با کدام طرح و توجیح برای این کار هزینه شده است؟

 ⏺وزیر برای وزارت خانه مهمی مثل آموزش و پرورش چقدر وقت گذاشته است؟ اگر احزاب قوی وجود داشته باشد چنین سوالاتی پرسیده می شود.

⏺همه ما یک وظیفه داریم و آن خدمت به مردم است. آیا واقعا خدمت کرده ایم؟

⏺باید کمک کنیم احزاب اصولگرا هم به اصلاح ساختاری در رویه حزبی دست بزنند تا همه برنامه داشته باشیم.