بازگشت روزنامه نسیم صبا

آخرین خبرها حزب جمهوریت

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات تصویب شد :

بازگشت روزنامه نسیم صبا به صاحب امتیازی رسول منتجب نیا به پیشخوان مطبوعات 

♦️♦️♦️

مجوز انتشار مجدد روزنامه نسیم صبا به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ” رسول منتجب نیا ” رییس هیات موسس ” حزب جمهوریت ایران اسلامی ” ، توسط هیات نظارت بر مطبوعات کشور صادر شد. 

گفتنی است این روزنامه در دوره اصلاحات منتشر می شد و به دلایلی انتشار آن در سال ۸۳ متوقف شده بود.

روابط عمومی حزب جموریت ایران اسلامی ضمن تبریک این اتفاق مبارک برای تمامی رسانه های مردمی و مستقل که زبان گویای مشکلات مردم و منتقدان منصف حاکمیت و رکن چهارم دموکراسی هستند،  آرزوی توفیق و تداوم و پویایی دارد .