احزاب اصولگرا به اصلاح ساختاری دست بزنند

✅دکتر “مهدی رسول پناه” عضو هیات موسس حزب جمهوریت در همایش حزبی-استانی در خراسان: ⏺برخی نگاه ها به احزاب برای رسیدن به قدرت بوده است. به دلیل غیبت احزاب قوی پرسشگری و پاسخگوئی به محاق رفته است. ⏺آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز همین عقیده را داشت، ولی برای کمک به تحزب عمرشان، کفاف نداد. ⏺طرح […]

Continue Reading

حزب، ستاد انتخاباتی نیست

‍ 《حزب، ستاد انتخاباتی نیست》 دکتر رسول منتجب نیا، رئیس هیات موسس حزب جمهوریت ایران اسلامی در گفتگو با “برنا”: ⏺حزب، ستاد انتخاباتی نیست بلکه بستری قانونی است. ⏺شاخه بانوان حزب جمهوریت اسلامی تشکیل شده است. ⏺جوانان و بانوان معتقدند اگر فضای اختصاصی داشته باشند، بیشتر احساس مسئولیت می‌‌کنند. ⏺جمع بندی در حزب این شد […]

Continue Reading